Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN:


De algemene vervoersvoorwaarden van toepassing op het luchthaven- en personenvervoer dat GT-Drive bieden aan zijn klanten.


01. AANBIEDING AANVRAAG:


 • Alle offertes van GT-Drive DIENSTEN zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. De prijs van een vervoer hangt af van de vertrekplaats, de bestemming, het aantal personen en het aantal tussenstops.
 • De prijzen vermeld op deze site van andere zijn indicatief. Ze kunnen in geen geval worden beschouwd.


02. RESERVATIE VERVOER:


 • Om misverstanden te voorkomen vragen wij om het vervoer te reserveren via het reserveringsformulier op onze website of via mail. Slechts indien dit niet mogelijk is, kan een reservering ook gebeuren.
 • Bij het reserveren de klant de volgende op te geven: zijn identificatiegegevens van dat van zijn bedrijf, gsm- of telefoonnummer, , begin- en aantal te vervoeren personen, het af te leggen traject met begin - en eindpunt en tussenstops.
 • Voor luchthavenvervoer dienen aanvullende vluchtgegevens van de heen- en terugreis te worden vermeld. !!! (Let dus goed op bij nachtvluchten dat u effectief de aankomstdag en uur doorgeeft en NIET het vertrekuur of dag in het buitenland) !!!
 • Indien u extra bagage (zie hoofdstuk 9) meeneemt dient u dit te vermelden bij de reservatie. Houd er rekening mee dat we rekening kunnen houden met een enkele handtas.
 • Kinderstoelen worden GRATIS ter beschikking gesteld. vooraf te reserveren en de LEEFTIJD van te geven, zodat wij de vooraf stoel in de wagen kunnen voorzien.
 • Bij het boeken van een rit minder dan 12u op voorhand een supplement aangerekend van 10€ op de normale ritprijs.
 • Wijzigingen aan de reservering dienen te worden vastgelegd.
 • Bij reservering gaat de klant een huurcontract aan waarbij hij beroep doet op onze diensten.


03. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST:


 • Na het verwerken van de gegevens bevestigen wij u via mail met bijlage een vervoersovereenkomst en is de definitieve reservering. deze overeenkomst, in tweevoud, ondertekend mee te brengen en één daarvan af te geven bij aanvang van het vervoer.


04. BETALINGSMOGELIJKHEDEN:


 • DEELNEMER:
 • De betaling gebeurd contant aan de chauffeur, tenzij het bedrag vooraf is overgeschreven op de rekening van GT-Drive. Het bedrag dient 2 dagen voor de vertrekdatum in ons bezit te zijn.
 • BEDRIJVEN:
 • Bedrijven kunnen contant of via overschrijving betalen. Na de opdracht wordt een factuur gemaakt en doorgemaild naar de klant van het bedrijf.
 • Betalingen via kredietkaart dienen op voorhand te worden aangevraagd.
 • Bedrijven hebben ook de mogelijkheid om te betalen na ontvangst van de factuur. Dit dient wel bij de aanvraag van het vervoer vermeld te worden, samen met het facturatieadres en het Btw-nummer.
 • De facturen van GT-Drive DIENSTEN zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
 • Bij het niet betalen van de factuur, 15 dagen na factuurdatum, worden de betalingsvoorwaarden vermeld zijn op de factuur toegepast.
 • Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 5 werkdagen na factuurdatum.


05. ANNULATIE VERVOER:


 • Indien het gereserveerde vervoer door de klant verzonden wordt, volgende regeling:
 • Bij annulatie binnen de 48u voor aanvang van de opdracht wordt er 50% van het totale bedrag gefactureerd.
 • Bij annulatie binnen de 24u voor aanvang van de opdracht wordt 100% van het totale bedrag gefactureerd.
 • Bij annulatie binnen de 12u voor aanvang van de opdracht wordt er 100% van het totale bedrag gefactureerd.
 • Bij een no-show wordt er 100% van het totale bedrag gefactureerd.


06. AFSPRAKEN BIJ VERTREK:


 • In principe dient u als reiziger 2 uur vóór het vertrek van een Europese vlucht aanwezig te zijn op de luchthaven en 3 uur op voorhand voor een intercontinentale vlucht. Het ophaal uur is afhankelijk van de regio waar u woont en welke luchthaven uw bestemming is.
 • Dus meestal wordt u ongeveer 3u voor vertrek van de heenvlucht opgehaald voor Zaventem en 03u30 voor wat betreft Charleroi en Oostende. Afwijkingen tot 15 min vroeger of later mogelijk en als we tijdens, uitzetten moeten kunnen, zoals bij bestanden van slecht weer kan dit zelfs nog vroeger zijn. ONS MOTO: BETER TE VROEG DAN TE LAAT !!!
 • Om onze geschreven zo vlot mogelijk te laten verlopen verwachten we van onze klanten dat ze klaar staan ​​op het afgesproken uur. Indien u niet klaar en we moeten langer dan 10 min wachten, wordt er een staat van 15€ per begonnen half uur aangerekend.
 • Bij het instappen, wordt er gevraagd om de vervoersovereenkomst ondertekend af te geven. Dit dient voor eventuele controle onderweg.


07. TUSSENSTOPS:


 • Elke tussenstop wordt aangerekend, hoe kortbij hij ook is van het vertrek adres.
 • Binnen een straal van 10km komt er per tussenstop +5€/traject bij. Is de tussenstop verder afgelegen wordt het volledige traject in rekening gebracht. Het traject met tussenstop wordt berekend op de verste afstand.
 • Indien er een tussenstop niet wordt uitgevoerd is bij de reservering, zoals hierboven beschreven, bij de afgesproken prijs.


08. KINDERSTOELEN/VERHOOGZITJES:


 • Voor het vervoeren van jonge kinderen in taxi's zijn kinderzitjes niet verplicht, toch bieden we deze gratis aan om uw kind extra veilig naar de bestemming te brengen. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af ​​van de beschikbaarheid.


09. EXTRA BAGAGE:


 • Normale bagage is 1 grote koffer en 1 handtas per persoon.
 • Indien u extra bagage meeneemt dient u dit te vermelden bij de reservatie.
 • Extra bagage zoals: golftas, kinderwagen, skimateriaal, ... +5€/st./traject – fietskoffer, … +10€/st./traject.
 • Rolstoelen horen NIET tot extra bagage, maar dienen WEL vermeld te worden bij de reservatie.
 • Bagage wordt NIET op de zetels geplaatst zonder toestemming van de bestuurder, dit om beschadiging te vermijden.


10. DIEREN:


 • Indien dieren vervoer moeten worden, dit te melden bij de reservering. Hier wordt automatisch privévervoer voor aangerekend, dwz dat er een meerprijs is van 25€/rit.
 • Dieren worden enkel vervoerd in een bench of the wagen.
 • Bij het bevuilen of beschadigen van de wagen door een dier zullen worden voorzien zoals voorzien in hoofdstuk 12.


11. VERKEERREGELS:


 • De chauffeur is tien aller tijden verplicht zich aan de verkeersregels te houden. Bij het aanzetten van de verkeersregels te overtreden, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen, zullen zullen worden geoefende boetes bij de klant.
 • Het dragen van de gordel is VERPLICHT bij het instappen van de wagen. Bij het niet dragen van de gordel zijn wij NIET verantwoordelijk voor toekomstige gevolgen bij een ongeval en de boetes die gebeuren bij de klant.
 • Onze wagens zijn voorzien van een aantal zitplaatsen. Deze mag niet worden voorzien, daar iedere passagier moet worden voorzien van een gordel. Bij een voorziene rechten passagiers behouden we ons daarom deze te niet behouden.


12. BEVUILEN VAN BESCHADIGEN VAN DE WAGEN:


 • Bij uitzondering van water is het NIET toegestaan ​​te drinken en te drinken in de wagen.
 • Voor het vuilen van de wagen wordt er 150€ aangerekend en is onmiddellijk te betalen. De factuur met eventuele extra kosten van een gespecialiseerde firma de kosten voor het verlies zal achteraf worden opgestuurd.
 • Voor het beschadigen van de wagen wordt er 150€ aangerekend en is onmiddellijk te betalen. De factuur met eventuele extra herstellingskosten de kosten voor het geleden verlies zal achteraf opgestuurd worden.


13. ROKER:


 • Het is ten strengste verboden te roken in de wagen!!


14. AFSPRAKEN BIJ AANKOMST:


 • In het algemeen komen we aan in de luchthaven tussen 20 à 30 min na de landing tenzij u geen bagage van enkele handtassen hebt.
 • BELANGRIJK: uw gsm na de landing terug op te zetten, zodat wij u kunnen ontvangen met een bericht met verdere info.
 • Na het ontvangen van de bagage komt u onmiddellijk naar het afgesproken ontmoetingspunt, deze staat vermeld op het vervoersdocument bij de reservering.
 • Ga in GEEN GEVAL eerst koffie drinken, eten van dergelijke. Indien dit zo wordt gemaakt van 15€ per begonnen kwartier in rekening gebracht en gefactureerd.
 • Wij proberen zoveel mogelijk uw vlucht te volgen, doch is dit niet altijd mogelijk. Indien u uw vlucht mist, u van vlucht veranderd van een belangrijke aanpassing is in uw vluchtschema, vragen u vriendelijk hier ons van te verwittigen. Bij nalatigheid van de klant om ons op de hoogte te houden zal de rit als uitgevoerd beschouwd worden en dus ook volledig aangerekend worden!! Ook kunnen we niet op dat er iemand beschikbaar is, maar zullen ons best doen om een ​​oplossing te vinden.
 • Dit geldt ook wanneer u vluchtgegevens doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een verkeerd vluchtnummer, aankomstdatum van uur.
 • Indien uw vlucht vervroegd van vertraagd bij aankomst zullen wij voorgang aan onze klanten die op reis vertrekken en die zeker niet mogen missen! We doen het mogelijk om mogelijk mogelijk te maken.
 • Indien u problemen ondervindt met uw bagage of enig ander probleem na het landen, vragen wij vriendelijk om ons informatie op de hoogte te brengen.
 • Wij blijven max. 60min na landing op u wachten. Indien we van u niets gehoord hebben, of we kunnen u niet bereiken, vertrekken we terug huiswaarts. Het totaalbedrag van deze rit zal u dan aangerekend en gefactureerd worden.


15. BESLUIT:


 • Op al deze algemene vervoersvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
 • Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.
 • Bij de reservering zijn deze algemene vervoersvoorwaarden gelezen en geweten.